تلاش کنید....

تلاش کنید همان گونه باشید که می گویید.
 
تلاش کنید همان گونه رفتار کنید که از دیگران انتظار دارید.
 
تلاش کنید همان گونه رفتار کنید که گرفتار عذاب وجدان نشوید.
 
تلاش کنید تا راست گویی و صداقت عادت شما شود.
 
تلاش کنید همیشه دنبال یادگیری باشید.
 
تلاش کنید با پیدا کردن دوستان جدید دوستان قدیمی را هم حفظ کنید.
 
تلاش کنید برای خوب کار کردن خوب هم استراحت کنید.
 
تلاش کنید همیشه برای اطرافیانتان جذاب باشید.
 
تلاش کنید اگر از کسی رنجیده اید، با خود او صحبت کنید، نه پشت سر او.
 
تلاش کنید وقتی به موفقیتی می رسید، آنهایی که در این راه به شما کمک کرده اند را فراموش نکنید.
 
تلاش کنید تا عهدی شکسته نشود و اگر هم می شکند ،شما نباشید.
 
تلاش کنید تا باور کنید دیگران وظیفه ای در قبال شما ندارند و عامل سعادت یا شقاوت هر کس خود اوست.
 
تلاش کنید قدر دان لطف دیگران باشید و با رفتار و گفتارتان آنها را از محبت پشیمان نکنید.
/ 1 نظر / 24 بازدید
صباغی

سلام نکات آموزنده ای است ممنون